sqen

IDM activities

Konferencë: Bashkëpunimi Rajonal në Fushën e Drejtësisë dhe Sigurisë

19 Shtator 2014; Hotel Tirana Internacional Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë, organizoi në datën 19 Shtator 2014, tek Hotel Tirana Internacional, konferencën me titull “Drejtësia dhe siguria si faktorë bashkëpunimi rajonal”. Konferenca është pjesë e Forumit të Hulumtimeve …

Read More »

Working Together: Benefits and Challenges

Institute for Democracy and Mediation organized two seminars “Working Together: Benefits and Challenges” in Shkodra on 19 June 2014 and Lezha on 20 June 2014 in the framework of the project “Empowering Women Economic Growth in Shkodra and Lezha Regions through Women Economic Clusters Capacity Building Development” funded by Regional …

Read More »