sqen

LGID Activities

Përpunimi i Planeve Operacionale të Zhvillimi Lokal për Bashkitë Has, Mirditë dhe Bulqizë

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) është duke zbatuar projektin: “Përpunimi i Planeve Operacionale të Zhvillimi Lokal për Bashkitë Has, Mirditë dhe Bulqizë”. Projekti financohet nga UNDP Albania. Planet Operacional të Zhvillimi Lokal janë pjesë e paketës gjithëpërfshirëse të qeverisë për implementimin e reformës administrative territoriale. Përgatitja e Planeve vjen …

Read More »

National Conference: “Decentralization and Local Autonomy” | 13 May 2015

Institute for Democracy and Mediation (IDM) held the National Conference: “Decentralisation and Local Autonomy” on Wednesday, 13 May 2015, at Tirana International Hotel.  In the framework of “Monitoring and Assessment of the Decentralisation Process in Albania” supported by Embassy of Switzerland in Albania, IDM prepared an analysis of the drafting process and …

Read More »

Takim konsultativ për “Ridimensionimin e Strukturave Komunitare”

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), Departamenti Qeverisja Vendore dhe Zhvillimi i Integruar (LGID) zhvilloi më datë 24.02.2015, në ambientet e Komisionit për Cështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut pranë Kryesisë së Kuvendit, një takim konsultativ në kuadër të projektit “Ridimensionimi i Strukturave Komunitare” mbështetur nga USAID-PLGP …

Read More »

Women Economic Cluster Business Plan

The business plan is the output of a long process of discussions, research and analysis conducted with the participation of group members. This plan is founded on the development of an entrepreneurship that improves competitiveness of group members’ farms, reduces processing costs, and significantly improves access to market for the …

Read More »